7HDร้อนออนไลน์

ปล่อยขบวนรถกู้ชีพฉุกเฉิน ส่งมอบให้โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์

(3 ส.ค. 64) ขบวนรถกู้ชีพฉุกเฉินจำนวน 16 คัน กำลังเคลื่อนออกจากสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้รับ-ส่ง ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โบกธงเป็นสัญลักษณ์ในการปล่อยขบวนรถ โดยรถกู้ชีพฉุกเฉิน ทั้ง 16 คันดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขในงบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลกมลาไสย เขาวง คำม่วง ตอนจาน ท่าคันโท นาคู นามน ยางตลาด ร่องคำ สมเด็จ สหัสขันธ์ สามชัย หนองกุงศรี ห้วยผึ้ง ห้วยเม็ก แห่งละ 1 คัน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จำนวน 2 คัน

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังน่าเป็นห่วงมีจำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย เนื่องจากยังมีการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและแจ้งความประสงค์ขอรับการรักษาที่ภูมิลำเนา ดังนั้น รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 จึงสำคัญและจำเป็น โดยอุปกรณ์ภายในจะเป็นส่วนประกอบสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ติดเชื้อมีระบบห้องความดันลบ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง