7HDร้อนออนไลน์

ผู้ใหญ่บ้านสละที่นาให้ผู้ติดเชื้อโควิดมาพักพิง สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 30 เตียง

(3 ส.ค. 64) ที่บริเวณกลางทุ่งนา บ้านตะพังโคลน หมู่ที่ 4 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมคิด ศรีนฤทธิ์ อายุ 51 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นายสุรชัย ท้วมคนชม อายุ 48 ปี สมาชิก อบต.ลาดบัวหลวง  พร้อมด้วยชาวบ้านเร่งกันปรับปรุงพื้นที่ท้องนาทำเป็นอาคารหลังคาสูงอยู่บนเนื้อที่ 2 งาน แบ่งจากพื้นที่นา  เพื่อใช้เป็นที่พักพิงดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19 ในหมู่บ้านตะพังโคลน

นาย สมคิด ศรียฤทธิ์ อายุ 51 ปี ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวโวรัสโควิด19 ชาวบ้านมีลูกหลานทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ติดเชื้อโควิด19 ในหมู่บ้านของตนเองมีผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 9 ราย และในหมู่บ้านข้างเคียงอีก  โรงพยาบาลเตียงเต็มไม่เพียงพอ จึงมีผู้ติดเชื้อตกค้างอยู่ในบ้าน ในชุมชน ไปแพร่เชื้อคนในครอบครัวอีก  และการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ตนเองสงสารชาวบ้าน ได้คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คุยกับสมาชิก อบต. และชาวบ้าน  ปรึกษาหารือกัน คุยกันชั่วโมงเดียวตัดสินใจต้องทำอะไรเพื่อดูแลลูกบ้านของเราให้ปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้ให้ได้  จึงตัดสินใจยอมสละที่นาที่ตนเองเช่าที่ดินทางวัดสุทธาวาส ทำนาอยู่ แบ่งมาทำเถียงนาไว้ใช้ดูแลให้ที่พักพิงผู้ติดเชื้อแยกออกมาจากครอบครัว พอรุ่งเช้าลงมือทำทันที  ชาวบ้านออกมาช่วยกันขนดินมาถม ช่วยกันตอกเสาเข็ม ชาวบ้านใครมีอะไรก็มาช่วยกัน จนเป็นรูปร่างเหลือการทำพื้น ทำห้องน้ำ หาเตียงและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ดูแลผู้ติดเชื้อ คาดว่าอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ น่าจะแล้วเสร็จ รับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 30 เตียง  พร้อมช่วยชาวบ้านทุกคนถึงจะไม่ใช่คนในหมู่บ้าน เรื่องข้าวปลาอาหารก็หาเอาตามในคลอง ในนา มาทำอาหารดูแลกันไป  ทางรพ.สต พอเห็นว่าจะรับเอาผู้ติดเชื้อมาดูแล ก็เห็นดีด้วยจะได้ไม่ต้องไปหาผู้ติดเชื้อตามบ้านมาดูแลที่นี่

นายสุรชัย ท้วมคนชม อายุ 48 ปี สมาชิก อบต.ลาดบัวหลวง เปิดเผยว่า ตนเองไปพบเห็นลูกบ้านรายหนึ่งติดโควิดไม่สามารถเข้ามาอยู่บ้านของตนเองได้ เพราะชาวบ้านกลัวและให้ไปอยู่ที่อื่น จึงได้ร่วมกับชุมชนใช้ทุ่งนาห่างชุมชน ใกล้บ้านผู้ใหญ่จะได้ดูแลได้  โรคนี้ใครก็กลัว ใครไม่เข้าใจก็รังเกียจ ตนเองก็เข้าใจ เห็นผู้ติดเชื้อโควิดถูกปฏิเสธจากชุมชนแล้วสงสาร ผู้ติดเชื้อคือลูกหลานคือญาติเรา เถียงนานี้เสร็จผู้ติดเชื้อ เป็นคนลาดบัวหลวง จะอยู่ที่ไหน ไม่มีที่รักษา ไม่มีที่ดูแล ให้กลับมาบ้านเรา