7HDร้อนออนไลน์

พรุ่งนี้ 4 สิงหาคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง ซิโนฟาร์ม รอบ 2 สำหรับบุคคลธรรมดา 75,000 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย วันพรุ่งนี้ 4 สิงหาคม

สำหรับช่องทางการลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

หมายเหตุ : อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส


สำหรับผู้ที่ สามารถจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ต้องเป็นบุคลดังนี้

- บุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก หรือ ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นในระยะเวลา 6 เดือน
- คนไทย ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน
- คนต่างชาติ ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่* ดังนี้

กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา อยุธยา นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร ปราจีนบุรี กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สงขลา นราธิวาส ชลบุรี ระยอง จันทบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี เลย ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร์ หนองคาย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ์
*เนื่องจากมีโรงพยาบาลในจังหวัดเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน

ผู้ที่พร้อมฉีดวัคซีนได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564


ข่าวอื่นในหมวด