ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ที่ห้องประชุมโอฆะบุรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) จำนวน 3 เครื่องเพื่อนําไปใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีภาวะพร่องออกซิเจน และผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจ ให้สามารถใช้ฝึกหัดการหายใจให้สามารถหายใจได้เอง และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยบริจาคผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด