ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหารในโครงการ อว.พารอด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบพระราชทานสำหรับประกอบอาหารในโครงการ อว.พารอด แก่ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ไข่ไก่ 3,000 ฟอง, เห็ดเข็มทอง 300 กิโลกรัม, เป็ดสด 500 ตัว, กระเทียม 20 กิโลกรัม, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา ข้าวสาร วุ้นเส้น น้ำดื่ม หน่อไม้สดนึ่ง กุ้งขาวแวนนาไม น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ด้วยมีพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด