ประเด็นเด็ด 7 สี

แรงงานกัมพูชา ทะลักเข้า จ.สระแก้ว หวังเดินทางกลับประเทศ

ประเด็นเด็ด 7 สี - แรงงานชาวกัมพูชา แห่เดินทางไปยังจังหวัดสระแก้ว หวังเดินทางกลับประเทศ แต่สุดท้าย ต้องถูกกักตัวอยู่หน้าด่าน เพราะ กัมพูชา ประกาศปิดชายแดนติดต่อไทย ไปจนถึง วันที่ 12 สิงหาคมนี้

หลังจากที่ ศบค. สั่งขยายเวลาล็อคดาวน์ 14 วัน และยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม รวมเป็น 29 จังหวัด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับแรง งานชาวกัมพูชา ที่ต้องกักตัวอยู่ตามแคมป์คนงาน ทำให้บางส่วนตัดสินใจหลบหนีออกมา และเดินทางไปยังจังหวัดสระแก้ว เพื่อต้องการกลับสู่ภูมิลำเนาในฝั่งประเทศกัมพูชา แต่ไม่สามารถข้ามผ่านแดนได้ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชา ประกาศปิดชายแดนติดต่อกับไทย ไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ทำให้แรงงานชาวกัมพูชามากกว่า 200 คน ต้องตกค้างอยู่บริเวณหน้าด่านชายแดน

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เรียกประชุมด่วน ก่อนสั่งให้นายอำเภอ ทั้ง 4 อำเภอ ที่มีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับแรงงานชาวกัมพูชา อำเภอละ 1 จุด

ทั้งนี้ แรงงานชาวกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสระแก้ว และจะเดินทางกลับไปยังประเทศกัมพูชา ขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 226 คน แบ่งเป็น ที่อำเภอตาพระยา 200 คน และอำเภออรัญประเทศ 26 คน โดยชาวกัมพูชาทั้ง 200 คน ที่อำเภอตาพระยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้ประสานงานกับฝ่ายกัมพูชา เบื้องต้นให้ใช้พื้นที่พิพาทที่ยังไม่มีการชี้แนวเขตแดน เป็นจุดพักคอย โดยฝ่ายไทยจะดูแลในเรื่องความปลอดภัย ระบบสาธารณสุข และอำนวยความสะดวกในเรื่องภาชนะปรุงอาหาร ส่วนฝ่ายกัมพูชาจะดูแลในเรื่อง ข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารสดที่จะใช้ปรุงอาหาร รวมถึงหลังคาและฉากกั้นที่ใช้บังแดดบังฝน เช่นเดียวกับชาวกัมพูชา 26 คน ในอำเภออรัญประเทศ ได้กำหนดจุดพักคอยเอาไว้ที่บ้านป้ายเขียว ตำบลทับพริก รอยต่ออำเภออรัญประเทศกับอำเภอคลองหาด ไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม หรือจนกว่า รัฐบาลกัมพูชาจะมีคำสั่งเพิ่มเติม