ประเด็นเด็ด 7 สี

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ขยายเวลาปิดออกไปอีก

ประเด็นเด็ด 7 สี - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ยังคงประกาศปิด ไม่ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าทำกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กล่าวว่า ได้ขยายระยะเวลาการปิด อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยปิดแหล่งท่องเที่ยว ไม่ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยาน เช่น บริเวณบ่อน้ำพุร้อน น้ำตก และการพักค้างแรมภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการปิดแหล่งท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ทุกแหล่งเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง