เช้านี้ที่หมอชิต

เจ้าของฟาร์มกุ้ง ปรุงเมนูกุ้งต้ม 400 กก.แจกบุคลากรทางการแพทย์

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปกันที่ฟาร์มกุ้งแห่งหนึ่ง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยเจ้าของฟาร์มได้ปรุงเมนูกุ้งต้ม 400 กิโลกรัม นำไปแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 4 โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี

โดย 4 โรงพยาบาลนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน โรงพยาบาลโพธาราม และโรงพยาบาลบ้านโป่ง