ข่าวเด็ด 7 สี

ประชุม กมธ.แก้ รัฐธรรมนูญคุมเข้มโควิด-19

วันนี้ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่รัฐสภา นับว่าเป็นการประชุมครั้งแรก หลังหยุดประชุมไปถึง 3 สัปดาห์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งวันนี้ จะพิจารณาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาว่ากรรมาธิการ มีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง เพราะกรรมาธิการยังมีความเห็นแตกต่างกัน และคาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จทุกมาตราภายในสัปดาห์หน้า

ส่วนการประชุมวันนี้ ยังคงมาตรการเข้ม ป้องกันโรคโควิด-19 โดยสำนักการแพทย์ได้นำชุดตรวจ Antigen Test Kit มาให้บริการกับกรรมาธิการ ที่คิดว่าตัวเองอาจจะเสี่ยงติดเชื้อจากการเดินทาง เพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างการประชุม