รอบรั้วเอเชีย

ดวงอาทิตย์ทรงกลด ปรากฏเหนือน่านฟ้ามาเลเซีย

เกิดปรากฏการณ์ ฮาโล หรือพระอาทิตย์ทรงกลด ปรากฏขึ้นเหนือน่านฟ้าของมาเลเซีย ปรากฏการณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้นในเมืองเซเรมบัน (Seremban) รัฐเนกรีเซมบีลัน (Negeri Sembilan) ของมาเลเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีลักษณะเป็นวงกลม คล้ายพระอาทิตย์ทรงกลด ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ฮาโล หรือพระอาทิตย์ทรงกลด เกิดจากบรรยากาศของโลก ในชั้นโทรโพสเฟียร์ ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุดและเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก มีอากาศเย็นจัดจนทำให้ละอองน้ำในอากาศแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็ก ๆ จำนวนมหาศาลลอยอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็งอย่างเหมาะสม จะเกิดการหักเหและการสะท้อนของแสง ทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้ง คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก โดยสามารถเกิดเป็นวงกลม หรือวงรีก็ได้ และอาจเกิดไม่เต็มวงก็ได้เช่นกัน