7HDร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่งเข้ม! ควบคุมพื้นที่สูงสุด โดยรอบบริเวณ ตลาดโรงเกลือ หลังระบาดหนัก

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ในตลาดการค้าชายแดน(ตลาดโรงเกลือ) ได้มี จนท.ฝ่ายปกครอง-ทหาร-ตำรวจ-ปลัดอำเภอ-อสม.ที่จุดสกัดคัดกรองบุคคล รวมถึงยานพาหนะทุกประเภทในการผ่านเข้า-ออก ได้มีการประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารให้ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการได้รับทราบขั้นตอนในการประกาศคุมเข้มสูงสุด ตลาดโรงเกลือในการเข้า-ออกตลาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อในวันนี้ จะมองเห็นได้ว่ายังมีการนำผู้ติดเชื้อชาวกัมพูชา ไม่ถึงขั้นรุนแรง เพื่อนำไปรักษาและเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ในตลาดเดชไทแหล่งจำหน่ายรองเท้ามือสองเพิ่มอีก 128 คน จากการตรวจเชิงรุกของทาง รพ.อรัญประเทศ เมื่อสองวันก่อน

ด้านการวางมาตรการพื้นที่สถานการณ์เฉพาะตลาดโรงเกลือ-รอบนอก จากการสอบถามปลัดอำเภอ ที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเองคือ บุคคลเข้า-ออกได้ตามความจำเป็น หรือ ได้รับการข้อยกเว้น ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 46 จนท.ทางการแพทย์-ทหาร-ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง เข้า-ออกต้องแสดงบัตร พนง.ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ ให้แสดงบัตรและแสดงเอกสารรับรองจากต้นสังกัด ขนส่งเอกชนตั้งแต่รถยนต์ขนาดสี่ล้อขึ้นไปได้ไม่เกิน 2 คน ชาวบ้าน (คนไทย) ที่อาศัยใกล้พื้นที่ควบคุมโดยรอบให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง (เฉพาะความจำเป็นเท่านั้น)

ส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเข้า-ออกตลาดหรือพื้นที่ควบคุมสูง จยย.ส่งอาหารให้รับส่งใด้บริเวณจุดสกัดเท่านั้น จยย.ส่วนบุคคลและรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้ขนส่งสินค้ารวมถึงบุคลที่จะมาซื้อสินค้าหรือขายของในตลาดโรงเกลือ จยย.พ่วงข้างบรรทุกสินค้า-พ่อค้า-แม่ค้านำของไปขายยังตลาดอินโดจีน

หลังพบผู้ป่วยยืนยัน 192 คน ลดลงกว่าเมื่อสองวันก่อน คลัสเตอร์ตลาดโรงเกลือ ยังพบชาวกัมพูชาติดเชื้อเพิ่มอีก 90 คน ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งที่ 46 ล็อกดาวน์กำหนด “พื้นที่สถานการณ์เฉพาะ” ห้ามผู้ใดเข้าออกพื้นที่ กำหนดมาตรการเข้ม 21 วัน ส่วนลานพยุงพืชผล อำเภอตาพระยา เจ้าของและลูกชายติดเชื้อจากลูกจ้าง รวม 4 คน คลัสเตอร์วงสังสรรค์บ้านหาดสำราญ อำเภอโคกสูง ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เผยว่า วันนี้ (4 สิงหาคม 64) มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 192 คน แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 114 คนและจากจังหวัดอื่น 78 คน มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุกในชุมชน มาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ และคนสระแก้วที่กลับมารักษาที่บ้าน ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 114 คนที่ อำเภออรัญประเทศ 93 คน (เฉพาะชาวกัมพูชาตลาดโรงเกลือ 90คน) อำเภอตาพระยา 10 คน อำเภอเมืองสระแก้ว 5 คน อำเภอโคกสูง 4 คน อำเภอวังน้ำเย็น 1 คน อำเภอคลองหาด 1 คน ทำให้การระบาดระลอกเมษายน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนถึง 3 สิงหาคม 2564) จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,467 คน แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัดและติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 3,542 คน ติดเชื้อจากต่างประเทศ 925 คน ผู้ต้องขังใหม่ 5 คน รักษาหาย 2,876 คน กำลังรักษาตัวอยู่ 1,896 คน อาการหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 คน เสียชีวิตสะสม 22 คน

สำหรับข้อมูลผู้ป่วยยืนยันในวันนี้จำนวนผู้ป่วยลดลงกว่าเมื่อสองวันก่อน แต่ที่อำเภออรัญประเทศ ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงรวม 93 คน ซึ่งเป็นผลการออกตรวจเชิงรุก Active case finding ส่วนใหญ่ยังคงชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ 90 คนใน 5 ตลาด(ตลาดรัตนธรรม 44 คน , ตลาดอินโดจีน 34 คน , ตลาดเดชไทย 7 คน ,ตลาดเบญจวรรณ 4 คน ตลาด อบจ. 1 คน) คนไทย 2 คน และติดเชื้อจากพื้นที่อรัญประเทศ 1 คน

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้ออกคำสั่งฉบับที่ 46 กำหนดให้บริเวณตลาดโรงเกลือและสถานที่โดยรอบเป็น “พื้นที่สถานการณ์เฉพาะ” ตามแนวทางการควบคุมโรค Bubble and Sealed เป็นระยะเวลา 21 วัน ห้ามผู้ใดเข้า–ออกในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อนุโลมให้ทำกิจกรรมต่างๆได้แต่เข้มงวด เช่น ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น.เท่านั้น ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทุกรูปแบบ ในขณะที่ทางสาธารณสุขจะตั้งจุดคัดกรองโรคคล้ายกับ ARI CLINIC และจัดระบบแพทย์ฉุกเฉินไว้นำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามกระบวนการ