ข่าวในพระราชสำนัก

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และเชิญไปมอบแก่นายกรัฐมนตรี ในการพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 88,800,000 บาท ไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนแก่วัดต่าง ๆ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวและที่ฌาปนกิจศพ

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 99,900,000 บาท ไปมอบแก่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเหล่าทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวทั่วประเทศ รวมเป็นเงินที่ได้พระราชทานในครั้งนี้ จำนวน 188,700,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือ ชุด PPE, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ค่าบำรุงเมรุ และค่าดำเนินการฌาปนกิจศพ

นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว วัด สถานศึกษา และเหล่าทัพ ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้วัดต่าง ๆ สงเคราะห์ประชาชนในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ครั้นความดังกล่าวทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสนับสนุนการดำเนินงานของวัด โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาสสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และสถานที่ฌาปนกิจศพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญพระราชกุศล 2 โอกาส คือ

1. พระราชทานเงินสนับสนุนวัด และเหล่าทัพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

2. พระราชทานเงินสนับสนุนโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในประเทศไทยหลายพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยและได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน อีกทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ และรถต่อพ่วงชีวนิรภัย พระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงที โดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พระราชทานเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,051 ล้านบาท รวมกับที่ได้พระราชทานในครั้งนี้ เป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้นกว่า 1,240 ล้านบาท

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด