ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

ที่ห้องประชุมสมวิทย์ธีระตันติกานนท์ โรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

โรงพยาบาลเซกา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น จังหวัดบึงกาฬมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลฯ จึงได้ปรับปรุงตึกจักษุ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดฯ แห่งที่ 1 ขนาด 30 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง ปัจจุบัน มีผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่ตึกแยกโรค 43 คน, โรงพยาบาลสนาม 30 คน และศูนย์พักคอยระดับตำบล 49 คน รวม 122 คน โดยรักษาหายแล้ว 25 คน และเสียชีวิต 1 คน

และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพิธีรับมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบพระราชทาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยตั้งครรภ์กรณีติดเชื้อโควิด-19 หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ เนื่องจากปัจจุบันห้องที่ใช้ทำคลอดของโรงพยาบาลฯ มีขนาดเล็ก คับแคบ โดยออกแบบให้มีขนาดพอดีสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1 คน ภายในควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันการติดเชื้อต่อบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอื่น ๆ รวมถึงบุคคลภายนอก ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สะสม รวม 264 คน เป็นผู้ป่วยที่ยังรักษาตัว 50 คน รักษาหายแล้ว 214 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด