ประเด็นเด็ด 7 สี

เริ่มวันแรก แพทย์ชนบทบุกกรุงฯครั้งที่ 3 ลุยตรวจชุมชนแออัด

ประเด็นเด็ด 7 สี - ทีมแพทย์ชนบทบุกกรุงฯ ครั้งที่ 3 วันแรก เริ่มแล้ว แพทย์กว่า 400 ชีวิต จาก 40 ทีม ลงปฏิบัติการ 24 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร เน้นในชุมชนแออัด หวังค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด เพื่อหยุดยั้งต้นตอการระบาดในกรุงเทพมหานคร หากพบติดเชื้อจะจ่ายยาและนำเข้าระบบ Home Isolation ทันที ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณ กรองทอง จันทะบุรม

เจ้าหน้าที่กำลังจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปในวัดหนังราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เข้ามาตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกตามชุมชนแออัด โดยมีประชาชนเดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้อจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เริ่มจัดระบบกันตั้งแต่ประตูหน้าวัด ปล่อยให้ประชาชนทยอยเข้าไปข้างในวัดเป็นรอบ ๆ เพื่อลดความแออัด และให้ผู้ที่เข้ามาตรวจสามารถเว้นระยะห่างกันได้ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระบุว่า วันนี้นำทีมแพทย์กว่า 30 ชีวิต เข้ามาให้บริการประชาชน ซึ่งจุดนี้เป็นจุดตรวจใหญ่ แพทย์ทุกคนมีความพร้อม และคาดว่าจะสามารถตรวจให้ได้ 5,000-10,000 คนต่อวัน

ปฏิบัติการครั้งนี้ เริ่มด้วยการสวอปหาเชื้อด้วย แรบบิทเทส หากผลเป็นลบ ก็สามารถกลับบ้านได้ทันที แต่หากผลเป็นบวกก็จะต้องตรวจซ้ำ พร้อมประเมินอาการ หากเป็นผู้ป่วยสีแดง จะมีการประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. นำคนไข้เข้าสู่กระบวนการรักษาทันที 

แต่หากแพทย์ประเมินว่าเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีเขียว ก็จะได้รับยาฟ้าทะลายโจร หรือ ฟาวิพิราเวียร์ และนำเข้าระบบ Home Isolation ของ สปสช. เพื่อการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง

ปฏิบัติการตรวจโควิด-19 เชิงรุกในกรุงเทพฯ ของทีมแพทย์ชนบทรอบ 3 นี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งชมรมแพทย์ชนบท กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กรุงเทพมหานคร รวมทั้งทีมอาสาจากภาคประชาชน และอีกหลายองค์กร จะมีกำหนดการตรวจระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม เน้นลงตรวจในชุมชนแออัดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าหมายใน 7 วันนี้ ต้องตรวจให้ได้ 250,000 รายหรือมากกว่า เพื่อเร่งนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งน่าจะสามารถตัดตอนการระบาดของไวรัสโควิด-19 และสามารถช่วยลดภาระเตียงล้นของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครได้