7HD ร้อนออนไลน์

คลัตเตอร์ตลาดสดโกสุม จ.มหาสารคาม พบผู้ติดเชื้อโควิดสะสม 185 คน

วันนี้ (5 ส.ค.64) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยรายใหม่ 66 คน เป็นผู้ป่วยมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักตัว 17 คน ป่วยจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และตรวจเฝ้าระวังอื่น ๆ 44 คน รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ระลอกเดือนเมษายน 549 คน ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 378 ราย

ส่วนการระบาดที่เป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ซึ่งเชื่อมโยงมาจากตลาดศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแก่น จากที่แม่ค้าไปซื้อของมาขาย จากการตรวจเชิงรุกกว่า 1256 คน พบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 185 คน ทางจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 นาฬิกา ให้ปิดตลาดเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย ตั้งแต่วันที่ 4 -13 ส.ค. 2564 เป็นเวลา 10 วัน โดยเจ้าหน้าที่ ได้นำผู้ติดเชื้อไปกักตัวที่ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามมหาสารคามทั้งหมดแล้ว ขณะที่รงพยาบาลโกสุมพิสัยเปิดจุดตรวจแบบ แอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) ให้กับประชาชนที่คิดว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง

นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอโกสุมพิสัย สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจ แนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม และมาตรการด้านสาธารณสุข ที่กำหนดให้เขตพื้นที่เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด–19

ขณะที่เช้าวันนี้ มูลนิธิมหาสารคาการกุศลจีเสียงเกาะ ได้นำผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับมารักษาตัวที่จังหวัดมหาสารคามอีก 2 รถบัส และอีก 1 รถตู้ รวมกว่า 80 คน โดยนำส่งที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ก่อนจะกระจายผู้ป่วยติดเชื้อไปตามศูนย์พักคอยของแต่ละอำเภอตามภูมิลำเนาของผู้ป่วย