7HD ร้อนออนไลน์

25 ศูนย์ฉีดไทยร่วมใจ จะกลับมาเปิดอีกครั้งเริ่มฉีดให้กับคนที่ถูกเลื่อนไปก่อนหน้านี้คาดฉีดได้ 4-5 หมื่นคน/วัน

วันนี้ (5 ส.ค.64)  นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.นี้  ศูนย์ฉีดไทยร่วมใจ 25 แห่ง ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร  และหอการค้าไทย จัดจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล จะกลับมาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอีกครั้ง  หลังได้รับจัดสรรวัคซีนในโครงการไทยร่วมใจ 7.5 แสนโดสซึ่งจะทยอยเข้ามาทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดทั้งหมดจะเปิดให้บริการประชาชนในกลุ่มอายุ 18-59 ปี รวมทั้ง กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนตั้งครรภ์ พระภิกษุ และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ โดยเบื้องต้นจะเริ่มฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนไว้และถูกเลื่อนนัด เมื่อวันที่ 1-8 กรกฎาคม โดยจะทยอยฉีดให้ในวันที่ 7-10 สิงหาคมนี้   จากนั้นจะฉีดสัปดาห์ละ 4 วัน คือวันพุธถึงวันเสาร์ จนครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

“ศูนย์ฉีดทั้ง 25 แห่ง พร้อมกระจายวัคซีนไปสู่ประชาชนให้ได้เร็วที่สุด โดยสามารถฉีดให้กับประชาชนได้วันละประมาณ 4.2-5 หมื่นคน ทั้งนี้ประชาชนที่เคยลงทะเบียนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ไว้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะใช้สถานที่และเวลาเดิมที่จองมา เพียงแค่เปลี่ยนวันเท่านั้น ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนของ 25 ศูนย์ฉีดนี้ ไม่ได้เปิดรับประชาชนที่ walk-in แต่อย่างใด และหากมีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในเดือนต่อ ๆ ไป จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง”
สำหรับโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” มีผู้จองฉีดวัคซีนผ่านระบบทั้งหมดประมาณ 2.6 ล้านคน ได้รับการฉีดแล้วประมาณ 6.6 แสนราย (ประมาณ 25% ของยอดจอง) ดังนั้น จึงยังมีผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดอีกกว่า 1.4 ล้านคน

สำหรับคิดใหม่ของ ผู้มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ลงทะเบียนไว้วันที่ 1-8 ก.ค. 2564 ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 7-10 ส.ค. 2564  มีดังนี้

1. คิวฉีดเดิม วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นคิวใหม่ วันเสาร์ที่ 7 ส.ค. 2564
2. คิวฉีดเดิม วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นคิวใหม่ วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2564
3. คิวฉีดเดิม วันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2564 ถึง วันอังคารที่ 6 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นคิวใหม่ วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 2564
4. คิวฉีดเดิม วันพุธที่ 7 ก.ค. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นคิวใหม่ วันอังคารที่ 10 ส.ค. 2564

ข่าวอื่นในหมวด