7HDร้อนออนไลน์

กรมควบคุมโรคส่งซูเปอร์ไรเดอร์จิตอาสา 60 ทีม ส่งยาให้ผู้ป่วยโควิดถึงบ้าน

วันนี้ (5 ส.ค.64) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่าขณะนี้ได้เร่งการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคที่อยู่ในบ้านและในชุมชน เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ ลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยในส่วนกลางได้ร่วมกับ กทม. ส่วนในต่างจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย สามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนและแยกรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าอาการจะหาย กรมควบคุมโรคได้จัดหน่วยส่งยาด่วน หรือเรียกว่า “ซูเปอร์ไรเดอร์” ซึ่งเป็นประชาชนจิตอาสา ขณะนี้มีจำนวน 60 คน เพื่อนำชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาอาการที่บ้าน ประกอบด้วย ยาพาราเซตามอล  ยาฟ้าทะลายโจร ปรอทวัดไข้ เครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่เชื้อ ขณะนี้ส่งมอบไปให้ผู้ป่วยแล้วกว่า 100 คน

ขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคยังได้จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด 19 เชิงรุก หรือ CCR Team จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 12–15 ทีม ร่วมกับ กทม. และเครือข่ายอื่นๆ เข้าค้นหาผู้มีความเสี่ยงที่อยู่ในชุมชน ทั้ง 6 โซน ใน 50 เขตของ กทม. ซึ่งแต่ละทีม จะทำการควบคุมโรค ตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสต์คิท (ATK)  ได้วันละประมาณ 1,000 คน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งประเมินระบบการป้องกันควบคุมโรคตามพื้นที่เสี่ยงสำคัญ เช่น แคมป์ก่อสร้าง  ตลาดสด ชุมชน