ข่าวโซเชียล

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท คาด! โอนให้วันที่ 31 ส.ค.64 นี้ ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน

เงินช่วยเหลือเยียวยานักเรียน คนละ 2000 บาท คาดว่าจะโอนให้วันที่ 31 สิงหาคม โดยปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาฯ กำลังรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด ก่อนจะจ่ายเงินผ่านทางสถานศึกษา หรือว่า โรงเรียนที่เด็กๆ เรียนอยู่ ได้ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส.

อ่านข่าว : .ศึกษาธิการ ของบ 2.16 หมื่นล้าน จ่ายผู้ปกครองคนละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ มติของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอในมาตรการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน และ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์