7HD ร้อนออนไลน์

มหาดไทยย้ำทุกจังหวัดบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย รองรับผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นในพื้นที่ให้เพียงพอ

วันนี้ (5 ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการบริหารจัดการเตียงสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ โดยประเมินสถานการณ์แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ประกอบการวางแผนการเตรียมเตียงเพื่อรองรับให้เพียงพอ และทำความเข้าใจกับหน่วยงาน ประชาชน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และญาติ ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และสถานการณ์เตียง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำอีกว่า การบริหารจัดการเตียง ควรสำรองเตียงตามอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยโรงพยาบาลหลัก สำรองเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อสีแดงและผู้ติดเชื้อสีเหลือง ในส่วนของฮอสพิเทล (Hospitel) และโรงพยาบาลสนาม สำรองเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อสีเหลือง ส่วนสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (CI) และการแยกกักตัวที่บ้าน (HI) สำหรับผู้ติดเชื้อสีเขียว โดยจังหวัดต้องมีระบบดูแล ติดตามและประเมินอาการโดยบุคลากรทางสาธารณสุข และจัดระบบการแจกยาหรือจัดให้มีการแจกจ่าย Observation Kit Bag ให้ครอบคลุม รวมทั้งมีระบบส่งต่อกรณีที่ผู้ติดเชื้อมีอาการหนักหรือรุนแรงขึ้น