ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตปทุมวัน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 24

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ มูลนิธิฯ นำอาหาร จำนวน 4,000 กล่อง ที่คัดสรรจากร้านอาหารเล็ก ๆ รอบที่ทำการมูลนิธิฯ กว่า 70 ร้าน นำไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตปทุมวัน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 24 ด้วยทรงห่วงใยประชาชน ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยมีสำนักงานเขตปทุมวัน คอยอำนวยความสะดวกในการส่งมอบอาหาร

ข่าวอื่นในหมวด