เช้านี้ที่หมอชิต

รมต.จีน และสหรัฐฯ เสนอจะช่วยอะไรกับอาเซียน

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐมนตรีต่างประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา เสนอจะช่วยอะไรกับอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอต่อยอด 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เน้นย้ำความร่วมมือเพื่อรับมือโควิด-19 โดยเฉพาะการเข้าถึงและการกระจายวัคซีน และส่งเสริมการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบเศรษฐกิจ BCG เพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาค ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยนายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมฯ ยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่นครฉงชิ่ง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-จีนในปีนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงแนวทางขยายความร่วมมืออาเซียน-จีนในอนาคต อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจีนจะสนับสนุนการสร้างศูนย์การผลิตและวิจัยวัคซีนในอาเซียน ความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมและโครงการภายใต้ปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน ในปี 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความร่วมมือด้านการกระจายวัคซีน การพัฒนาด้านดิจิทัล และการส่งเสริมความสมดุลตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายแอนโทนี่ บลิงเคน (Antony Blinken) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นประธานร่วม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับโควิด-19 และมีข้อเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนกับสหรัฐฯ ดังนี้

1. ประสานความร่วมมือในการสำรองวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภูมิภาค สำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต

2. เสริมสร้างดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค โดยมีอาเซียนเป็นเวทีในการขับเคลื่อนความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกผู้เล่นหลักในภูมิภาค รวมถึงประเทศมหาอำนาจ

3. พัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนจากโควิด-19

4. ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ที่เน้นเรื่องความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เป็นแนวคิดที่สอดคล้องและสามารถสนับสนุนข้อริเริ่ม Build Back Better World (B3W) ของสหรัฐฯ ได้