เจาะประเด็นข่าว 7HD

วิกฤตผู้ป่วยโควิด-19 ล้นโรงพยาบาล เตียงเหลือง-แดงติดลบ

ข้อมูลเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ วันที่ 4 สิงหาคม พบเตียงรักษาผู้ป่วยอาการหนักระดับเหลือง-แดง ยังติดลบทุกประเภท โดยกลุ่มรักษาผู้ป่วยอาการหนักสีแดง มีห้อง ICU ความดันลบ มีเตียง 299 เตียง ครองเตียง 360 เตียง ติดลบ 61 เตียง อัตราของเตียงคิดเป็นร้อยละ 120.4 ห้องดัดแปลงความดันลบ เตียงทั้งหมด 783 เตียง ครองเตียง 837 เตียง ติดลบ 54 เตียง อัตราครองเตียง คิดเป็น ร้อยละ 106.9  ห้อง ICU รวม เตียงทั้งหมด 424 เตียง ครองเตียง 499 เตียง ติดลบ 75 เตียง อัตราครองเตียงคิดเป็น ร้อยละ 117.7

ส่วนที่รักษาผู้ป่วยอาการสีเหลือง ห้องแยกโรค เตียงทั้งหมด 4,389 เตียง ครองเตียง 4,632 เตียง ติดลบ 243 เตียง อัตราครองเตียงคิดเป็น ร้อยละ105.5 ห้องสามัญ เตียงทั้งหมด 11,955 เตียง ครองเตียง 13,148 เตียง ติดลบ 1,193 เตียง อัตราครองเตียงคิดเป็นร้อยละ 110

ส่วนที่รักษาผู้ป่วยอาการสีเขียว ยังพอมีเหลือแต่ไม่มากคือ Hospitel และเตียงสนาม รวมทั้งหมด 20,320 เตียง เหลือเตียงว่าง 2,749 เตียง

สำหรับจำนวนเตียงที่เห็นว่าติดลบ คือ ส่วนที่ทางโรงพยาบาล ได้ขยายเพิ่มเติม ซึ่งผู้ป่วยอาการเหลือง-แดง ต้องใช้เวลารักษาอย่างน้อย 14 วัน บางคนอาจต้องใช้เวลานานนับเดือน