7HDร้อนออนไลน์

เปิดตำรับยาไทย ส่งถึงบ้าน ติดตามดูแลถึงระยะปรับสมดุลหลังติดเชื้อ

วันนี้ ( 8 ส.ค.64) นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่ากรมกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาอาการอยู่ที่บ้าน Home Isolation ( HI ) ทั้ง 158 แห่ง โดยเน้นให้การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีแม่ข่ายหลักคือ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นแม่ข่าย และมีลูกข่าย คือคลินิกการแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทย แบ่งเกณฑ์การรักษา ดังนี้

1 กลุ่มผู้ป่วยไม่มีอาการ เน้นให้ยาฟ้าทะลายโจร (ยาผงบด) ยาเสริมรักษา ตามสมุฎฐาน ได้แก่ ยาห้าราก 1.0 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ยาเขียวหอม 1.0 กรัม ทุก 3-4 ชม. เมื่อมีอาการ กระหายน้ำ

2 กลุ่มมีอาการน้อย มีอาการอ่อนเพลีย มึนงง คอแห้ง ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย อุณหภูมิร่างกาย ต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เน้นให้ยาหลักเป็นยาฟ้าทะลายโจร (ยาผงบด) ยาเสริมรักษาตามสมุฎฐาน ได้แก่ ยาห้าราก 1.0 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ยาจันทน์ลีลา 1.0 – 2.0 กรัม ทุก 3 – 5 ชม. เมื่อมีอาการไข้ ยาเขียวหอม 1.0 กรัม ทุก 3 – 5 ชม. เมื่อมีอาการกระหายน้ำ

3 กลุ่มมีอาการไข้ มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูก ปวดเมื่อย ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกาย 37.5 – 38.0 องศาเซลเซียส ยาฟ้าทะลายโจร ยาเสริมรักษาตามสมุฎฐาน ได้แก่ ยาห้าราก 1.0 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ยาจันทน์ลีลา 1.0 – 2.0 กรัมวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ยาประสะจันทน์แดง 1.0 กรัม ทุก 3 – 4 ชม. เมื่อมีอาการไข้

4 กลุ่มหลังติดเชื้อ ไม่มีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย อ่อนล้า มึนงง วิงเวียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้องอืด เน้นยาหลัก คือ ยาหอมนวโกฐ 1 ช้อนชา ละลายน้ำทุก 3 – 4 ชม. เมื่อมีอาการ ยาประสะจันทน์แดง 1.0 กรัม ทุก 3 – 4 ชม. เมื่อมีอาการ ยามันทธาตุ 1.0 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร และยาธาตุบรรจบ 1.0 กรัม วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร

ทั้งนี้ยังมีตำรับยาที่สามารถรักษาตามอาการ ได้แก่ ยาแก้อาการไอ - ยาแก้ไอ (ผสมกานพลู ผสมมะขามป้อมผสม   มะนาวดอง) ยาประสะมะแว้ง ยาอำมฤควาที ยาปรับธาตุ ได้แก่ ยาตรีผลา ยาแก้อาการหวัด ได้แก่ ยาปราบชมพูทวีป  ยาแก้ท้องผูก ได้แก่ ยาน้ำตรีผลา และยาแก้ท้องเสีย ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ เป็นต้น

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/08/08/610f6322ac8532.57390297.jpg

ขอให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ที่ต้องรักษาอาการอยู่ที่บ้าน มั่นใจในการรักษา เนื่องจากทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะประเมินการจ่ายยาเพื่อรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยตามแนวทางเวชปฏิบัติ ติดตามอาการโดยแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงให้คำแนะนำในการรักษาแบบ HI อย่างใกล้ชิด