ข่าวเด็ด 7 สี

นายกฯ เรียกร้อง ชุมนุมหลีกเลี่ยงความรุนแรง

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ รวมถึงขอบคุณประชาชนที่หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมหรือไปยังพื้นที่ชุมนุม พร้อมแสดงความเสียใจที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่

พร้อมระบุว่า การชุมนุมที่มีการใช้ความรุนแรง ถือว่าผิดทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ. โรคติดต่อ และการประกาศ ห้ามชุมนุม จึงอยากให้ผู้ที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองเสนอความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ด้วยแนวทางอย่างสุจริต หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและใช้ช่องทางตามกฎหมายที่มีอยู่