ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ มูลนิธิฯ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานแก่ประชาชนที่ได้รับผล

กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวน วันละ 4,000 กล่อง ซึ่งเป็นอาหารที่มูลนิธิฯ ได้คัดสรรจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบกว่า 70 ร้าน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง