เจาะประเด็นข่าว 7HD

มั่นใจ คดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวสวิสฯ ไม่กระทบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เชื่อว่าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวสวิสฯ ในโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ไม่กระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว มีหลักฐานที่รัดกุมแน่นหนา อีกทั้งภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดภัยสูง หลายประเทศคู่ค้ายังคงมีความมั่นใจ

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม 17,000 คน รายได้ 900 ล้านบาท จึงหวังว่าจะรับนักท่องเที่ยวได้จนถึงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประเมินไว้ว่าจากเดิมจังหวัดภูเก็ตเคยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเดือนละประมาณ 33,000 บาท แต่หลังโควิด-19 เหลือรายได้เฉลี่ยต่อคนเพียงคนละประมาณ 1,600 - 1,900 บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้น และเริ่มดีขึ้นในช่วงนี้