ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา เชิญเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์พระราชทาน ไปมอบแก่โรงพยาบาลน่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้อ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยการรักษาด้วยออกซิเจนความเข้มข้นและอัตราไหลสูง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน และผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้ฝึกหัดการหายใจให้สามารถหายใจได้เอง และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง