ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานความช่วยเหลือผู้ป่วย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR จำนวน 6 ชุด แก่โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลหนองคาย เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 350 เตียง ให้บริการรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดใกล้เคียง และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เดินทางมารักษาอาการเจ็บป่วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้ มูลนิธิฯ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตปทุมวัน เป็นวันที่ 29 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้คัดสรรอาหารจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ ที่ผ่านมาดำเนินการมอบให้ประชาชนไปแล้ว จำนวน 118,900 กล่อง

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” สามารถบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code ผ่าน Applications ธนาคารในระบบ E - Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ข่าวอื่นในหมวด