7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ยูนิเซฟ ชี้นมแม่ช่วยปกป้องทารกจากการติดเชื้อได้ดีที่สุด

มีข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ ชี้นมแม่ช่วยปกป้องทารกจากการติดเชื้อได้ดีที่สุด ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่กลับพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของไทย ค่อนข้างต่ำที่สุดในภูมิภาค ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นสัปดาห์นมแม่โลก และใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้ องค์การยูนิเซฟ ได้แนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาสุขอนามัยขณะให้นมลูก ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

โดยนมแม่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ทารกแข็งแรง และช่วยปกป้องลูกน้อยจากการติดเชื้อและการเจ็บป่วย ประโยชน์ของนมแม่มีมากกว่าความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่ลูก อีกทั้งแอนติบอดี้ในนมแม่ ยังอาจช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ หากทารกได้รับเชื้อโควิด-19

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ยืนยัน แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าโควิด-19 สามารถติดต่อผ่านน้ำนมแม่ได้ องค์การอนามัยโลก และยูนิเซฟ จึงแนะนำให้แม่สามารถให้นมแม่จากเต้า และโอบกอดแนบเนื้อได้ แม้ว่าแม่จะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูงก็ตาม แต่ในกรณีที่แม่ต้องเข้ารับการรักษาโควิด-19 โดยการใช้ยา แพทย์แนะนำให้แม่หยุดให้นมไปก่อน เพราะยาอาจจะไปปนเปื้อนในน้ำนม และอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกได้

จากข้อมูลผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และยูนิเซฟ พบว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ค่อนข้างต่ำที่สุดในภูมิภาค มีเด็กเพียงร้อยละ 14 ที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ซึ่งลดลงจากร้อยละ 23 ใน พ.ศ.2559

ดังนั้น น้ำนมแม่ จึงเปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกสำหรับทารก เพราะเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ แอนติบอดี้ ฮอร์โมน และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ดี ยูนิเซฟจึงสนับสนุนและผลักดันให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากขึ้น