7HDร้อนออนไลน์

ร่วมแรง ลุยเอง! พระ-ชาวบ้าน ใน อ.บางปะหัน ช่วยกันทำอาหาร ส่วนผู้ใหญ่บ้าน แปลงร่าง เป็น”ไรเดอร์”ส่งอาหารถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด19

(11 สิงหาคม 64 )  ที่วัดตะเคียน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา  พระปลัดยงยุทธ พุทธสาโร เจ้าอาวาสวัดตะเคียน พร้อมด้วย สมาชิกเทศบาลตำบลบางปะหัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ร่วมกันจัดตั้งเป็นโรงทาน ประกอบอาหารสด พร้อมด้วยผลไม้  แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ชุมชนบริเวณโดยรอบของวัด  หลังอาหารปรุงเสร็จเรียบร้อย  จะมีผู้ใหญ่บ้าน ขับขี่รถจักรยานยนต์ แบบพนักงานส่งอาหาร หรือ “ไรเดอร์” มารับอาหารไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนที่มีผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ภายในบ้าน และคนในครอบครัวที่ต้องกักตัว ทุกคนจะได้รับอาหาร  พร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ ทางวัดยังได้ช่วยออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ชาวบ้านในชุมชน โดยเริ่มทำแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา  ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน  โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อและกักตัวที่จะได้รับอาหารรวม  239 ราย  50หลังคาเรือน วัตถุดิบได้มาจากพี่น้องประชาชน ห้างร้านค้า ผู้ประกอบการ ให้การสนับสนุน ทั้งของสดของแห้งมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

พระปลัดยงยุทธ พุทธสาโร เจ้าอาวาสวัดตะเคียน กล่าวว่า โรงทานของวัดเกิดขึ้นมาจากความร่วมแรงร่วมใจของ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ที่เห็นว่า ผู้ติดเชื้อผู้กักตัว ต้องได้รับความยากลำบากนอกจากติดเชื้อแล้ว ยังไม่สามารถออกไปไหนมาไหนจะเป็นการแพร่เชื้อของโรค จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ตั้งโรงทานประกอบอาหาร นำไปส่งให้ถึงหน้าบ้านทุกครอบครัว ทุกคน ของผู้ติดเชื้อโควิดและผู้ที่ต้องกักตัว   สถานการณ์นี้ทุกคนต้องช่วยกันไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงายราชการอย่างเดียว ซึ่งการช่วยเหลืออาจะไม่ทั่วถึง เรามีแรงมีกำลังอะไรนำมาช่วยกัน