ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นำไปมอบให้ประชาชน ตั้งแต่ปี 2563 จนปัจจุบันได้จัดตั้งครัวพระราชทานในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร, สระแก้ว, นนทบุรี, กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, นครราชสีมา, เชียงราย, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, บุรีรัมย์, นครสวรรค์, ตรัง และปทุมธานี โดยมอบอาหารพระราชทานไปแล้ว 333,070 ชุด รวมทั้งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยยากไร้ ใน 72 จังหวัด รวม 283,091 ชุด

นอกจากการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงพระราชทาน "ถุงพลังใจ" พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในความทุ่มเทและเสียสละ โดย ถุงพลังใจนี้ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ รุ่นที่ 8 และ 9 ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 ทั้งยังได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อาทิ หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล, เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR, หน้ากาก N95 และ Surgical Mask, ห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด