เกาะกระแสออนไลน์

เช็กสิทธิเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน คาดเริ่มจ่าย สิ้นเดือน ส.ค. – ก.ย. 64

มาแล้ว ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. – ก.ย. 64

อ่านข่าว : ศธ.ลดภาระทางการศึกษา จ่ายเงินเยียวยา 2 พัน นักเรียนทุกสังกัด ให้อินเทอร์เน็ตเรียนออนไลน์ฟรี

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

6119ed6ea8acb7.98831168.JPG

ส่วนนักเรียน รร.เอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่


ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า