สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : เบื้องหลังแกล้งทีมงาน

ทุกครั้งเวลาไปถ่ายงาน โดยเฉพาะเรื่องของกินแล้ว อนุวัตจัดให้ มักจะแกล้งให้ทีมงานชิมก่อนเสมอ เพราะอะไร ติดตาม อนุวัตจัดให้