ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา จัด โครงการปันลมปราณ เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

ที่ห้องประชุม 101 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ผู้แทนจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว "โครงการปันลมปราณ" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน และระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation และ Community Isolation ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)"

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต้องการใช้เครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเป็นจำนวนมาก โดยเครื่องผลิตออกซิเจนที่จัดซื้อนี้ จะมีระบบติดตาม โดยการสแกน QR Code เพื่อหมุนเวียนใช้สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่าเครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง จะสามารถหมุนเวียนใช้กับผู้ป่วยได้ 3-6 คน ภายในระยะเวลา 3 เดือน และตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1,000 เครื่องได้ ภายในเดือนกันยายนนี้

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการปันลมปราณ" โดยบริจาคสมทบทุนผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 ระบุชื่อ "โครงการปันลมปราณ" หรือสแกน QR Code บนสื่อของโครงการฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง