ข่าวภาคค่ำ

ACT ประกวดไอเดียต้านโกง

ข่าวภาคค่ำ - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ประกาศผลการประกวดแนวคิดการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

เป็นการประกวดภายใต้ชื่องาน ACT kathon 2021 พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย เพื่อชวนคนรุ่นใหม่ออกมาร่วมออกไอเดียแก้ปัญหาการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลอย่างคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้ โดยที่แนวคิดนี้ต้อง สามารถนำมาใช้ได้จริง ซึ่งทีมที่ชนะการประกวดได้แก่ ทีม กินยกแก็งส์, ขิงบ้านเรา และทีม Application PICA เรดาห์จับโกง โดยทั้ง 3 ทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล ทีมละ 150,000 บาท และมีโอกาสไปนำเสนองานระดับโลกด้วย สำหรับแนวคิดหลักของแต่ละทีม คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.anticorruption.in.th