7HD ร้อนออนไลน์

วันนี้ผู้ประกันตน ม.39 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท พรุ่งนี้ถึงคิว ม.40 ใครยังไม่สมัครให้รีบ

วันนี้ (23 ส.ค.64)  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 คนละ 5,000 บาท จำนวน 1,123,746 คน คิดเป็นเงินกว่า 5.6 พันล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องแรงงานผู้ประกันตนแล้ว

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด  ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง  สิงห์บุรี  สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์  ตาก  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา พร้อมโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ในวันพรุ่งนี้    โดยผู้มีอาชีพอิสระ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  สามารถสมัครพร้อมส่งเงินสมทบเพื่อให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ ได้ถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์และเงินเยียวยา

โดยสามารถเลือกช่องทางการสมัครที่สะดวกและชำระเงินได้ทันที ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เคาน์เตอร์บิ๊กซี หรือสมัครผ่านช่องทางอื่น เช่น สมัครออนไลน์ผ่าน www.sso.go.th สมัครผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคม หรือสมัครผ่านสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 แล้วรีบชำระเงินให้ทันภายใน 24 สิงหาคม ก็จะได้รับสิทธิเช่นกัน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้แก่เกษตร ประมง ค้าขายหาบเร่ กลุ่มรถรับจ้าง รับจ้างทั่วไป พนักงานเสิร์ฟ พนักงานหน้าร้านค้าร้านอาหาร นักร้องนักดนตรี ผู้ที่ทำงานภาคกลางคืน และฟรีแลนซ์  ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม

ข่าวอื่นในหมวด