7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องศูนย์ดำรงธรรม แก้ปัญหาพนังกั้นตลิ่งริมแม่น้ำยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ชาวบ้านอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม หลังการสร้างพนังกั้นตลิ่งริมแม่น้ำยวม ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศ จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ชาวบ้านจากบ้านหนองผักหนาม, บ้านนาคาว, บ้านทุ่งพร้าว และบ้านไร่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 50 คน มายื่นหนังสือเรียกร้องกรณีการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งริมแม่น้ำยวม เพราะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศไปกัดเซาะพื้นที่การเกษตร โดยมีปลัดอำเภอแม่สะเรียง และผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน

ชาวบ้านจากบ้านหนองผักหนาม เล่าว่า การสร้างพนังกั้นตลิ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านคะปวง ถึงบ้านทุ่งแพม ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งชาวบ้านฝั่งตรงข้ามพนังกั้นตลิ่งไม่เคยรู้เรื่องการก่อสร้างมาก่อน เพราะการทำประชาคมเลือกทำเฉพาะชาวบ้านในฝั่งที่มีการก่อสร้างเท่านั้น จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข ด้วยการสร้างพนังกั้นตลิ่งทั้งสองฝั่งลำน้ำ

ด้าน นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า จะทำหนังสือด่วนที่สุดถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรายงานปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป