ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ที่จังหวัดเชียงราย

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจากเหตุฝนตกหนักต่อเนื่อง ได้แก่ หน้ากากอนามัย 2,880 กล่อง และสิ่งของพระราชทาน โดยมีราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเชียงของ รวม 1,182 ครอบครัว

โดยระหว่างวันที่ 6 เมษายน - 23 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ 2,612 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 573 ราย มีผู้เสียชีวิต 24 ราย ส่วนสถานการณ์อุทกภัย ช่วงวันที่ 14-16 สิงหาคม 2564 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายอำเภอ ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ใน 8 อำเภอ 13 ตำบล 25 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ โดยทุกอำเภอได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด