สนามข่าว 7 สี

ทบทวนเยียวยา 15 ก.ย. - 31 ต.ค.64

สำนักงานประกันสังคม เตรียมเปิดให้ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปติดตามชม