สนามข่าว 7 สี

วิกฤตภัยแล้ง ซ้ำเติมโควิด-19

ภาครัฐเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม เพื่อเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ให้ประชาชน บรรเทาภัยแล้ง และลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคโควิด-19

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจ พบ 11 จังหวัดทั่วประเทศ ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก อย่างเช่นที่ กาญจนบุรี และขอนแก่น โดยมีปริมาณน้ำฝนน้อย บางแห่งมีน้ำบาดาลแต่น้ำเค็ม บางแห่งไม่มีน้ำผิวดินเลย ทำให้ประชาชนต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ และทำการเกษตร กลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซ้ำเติมในยุคที่โควิด-19 ระบาด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล 15 แห่ง เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งขณะนี้ขุดเจาะติดตั้งระบบ พร้อมใช้งานแล้ว 2 แห่ง ที่เหลือจะแล้วเสร็จภายใน 5 เดือน เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะมีน้ำบาดาลถึง 113 บ่อ ปริมาณน้ำรวมกันเท่ากับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1 อ่าง มีน้ำไม่น้อยกว่า 11 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้ใช้สอยดื่มกินมากกว่า 100,000 คน และพื้นที่การเกษตร 9,000 ไร่ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด-19