7HD ร้อนออนไลน์

สช.เอาผิด 2 โรงเรียนนานาชาติ จ้างครูฝรั่งไม่มีใบอนุญาต เปิดสอนไม่ตรงกับที่ขออนุญาต

สช.เอาผิด 2 โรงเรียนนานาชาติ จ้างครูฝรั่งไม่มีใบอนุญาต เปิดสอนไม่ตรงกับที่ขออนุญาต
วันนี้ (25 ส.ค.64)  นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน  หรือ สช.  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีมติแจ้งความดำเนินคดีโรงเรียนนานาชาติ 2 แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติฟอสเตอร์ และโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค
โดยโรงเรียนนานาชาติฟอสเตอร์  ได้ว่าจ้างครูต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมาทำการสอน ซึ่งสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ได้เข้าจับกุมครูชาวต่างชาติ 6 คนที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานไปแล้ว  โดยจับกุมในขณะที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังพบว่า โรงเรียนนี้มีอาคารสถานที่ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง

ขณะที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค ได้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อ 2 กันยายน 2542 พร้อมทั้งอนุญาตให้มีการเปิดสอนเฉพาะระดับอนุบาล 1-3 แต่กลับไม่มีการส่งตราสารจัดตั้งและไม่ส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียน มีการเปิดสอนในระดับชั้นประะถม-มัธยมศึกษาโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ดังนั้น สช.จึงได้สั่งการให้งดรับนักเรียนใหม่แล้วเมื่อ 24 สิงหาคม 2564 พร้อมกันนี้ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบข้อมูลหลักฐานในการแจ้งความคดีต่อไป
ทั้งนี้ สช.จะทำการตรวจโรงเรียนเอกชยอย่างเข้มข้นในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน Onsite มีข้อร้องเรียนเข้ามายัง สช.เป็นจำนวนมาก และพบว่าทั้ง 2 โรงเรียนมีการกระทำผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะมีโรงเรียนที่มีปัญหาในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นแน่นอน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการโรงเรียนเอกชนจำนวนมาก

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ปกครองมีความสงสัยว่าโรงเรียนที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมีปัญหาหรือกระทำการที่ผิดข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่นั้น สามารถเข้าตรวจสอบผ่านเวปไซต์ของสช.กระทรวงศึกษาธิการเพื่อความมั่นใจ