เช้านี้ที่หมอชิต

รื้อโรงงานไฟฟ้าเก่า แก้โลกร้อน

เช้านี้ที่หมอชิต - โรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ในรัฐแอละแบมา ถูกทำลายทิ้ง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิล หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยโรงงานแห่งนี้ถูกสร้างมา 60 ปี และสาเหตุของการรื้อโรงไฟฟ้านี้ทิ้ง เพราะต้องการใช้พลังงานที่สะอาด และร่วมมือกันแก้ปัญหาโลกร้อน แต่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขึ้นมาแทนที่ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า