เกาะกระแสออนไลน์

เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยา 2,000 บาท นักเรียนอาชีวศึกษา เช็กได้ที่นี่

เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยา 2,000 บาท นักเรียนอาชีวศึกษา เช็กได้ที่นี่

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน  คาดว่าจะโอนให้วันที่ 31 สิงหาคม โดยปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาฯ กำลังรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด ก่อนจะจ่ายเงินผ่านทางสถานศึกษา หรือว่า โรงเรียนที่เด็กๆ เรียนอยู่ ได้ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส.

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเว็บไซต์ www.vec.go.th เป็นช่องทางให้นักเรียนอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. เข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน โดยสามารถเช็กสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.vec.go.th/ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คลิก "เข้าตรวจสอบสิทธิ์"

61273180528a36.73128552.jpg

2.จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่
-เลขประจำตัวประชาชน
-เลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษา

5.คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"

6.กดตรวจสอบข้อมูล

612731800323c0.80515433.jpg


ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา