ข่าวเด็ด 7 สี

แรงงานไทยได้โควตาเพิ่ม ทำงานในอิสราเอล

Facebook “ไทยคู่ฟ้า” ลงข้อความ กระทรวงแรงงาน ระบุว่า ประเทศไทยได้โควตาส่งแรงงานไปทำงานที่อิสราเอล ปีละ 5,000 คน ตามความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน โดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี เดือนละประมาณ 54,590 บาท แบ่งงานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม บริการร้านอาหาร ภัตตาคาร ดูแลคนชรา, คนพิการ และภาคก่อสร้าง ปัจจุบันมีแรงงานไทยในอิสราเอล 25,000 คน โดยปีนี้ ส่งไปแล้วกว่า 5,500 คน และยังมีความต้องการจ้างเพิ่มจากโควตาอีก 1,000 คน สอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694