7HD ร้อนออนไลน์

1 ก.ย.นี้ บขส.พร้อมกลับมาเดินรถอีกครั้ง ช่วงแรกให้บริการไม่ครบทุกเส้นทาง

วันนี้ (28 ส.ค.64)  นายสัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.พร้อมจะกลับมาให้บริการเดินรถโดยสารอีกครั้งในวันที่  1 กันยายน นี้ โดยจะเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ประมาณ 75%  ตาม มติของ ศบค. ในช่วงแรกอาจจะยังเปิดเดินรถไม่ครบทุกเส้นทาง  ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องเส้นทางเดินรถว่าจะวิ่งให้บริการเส้นทางไหน  และยังไม่เปิดวิ่งรถในเส้นทางไหนบ้าง

สำหรับการให้บริการเดินรถภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด นั้น  บขส.จะขอความร่วมมือตรวจสอบผู้โดยสารว่า ได้รับวัคซีนครบตามแล้วหรือไม่  หากยังได้วัคซีนไม่ครบ ก็จะขอให้เพิ่มมาตรการป้องกันตัวเอง หากต้องการเดินทางไปกับ บขส.

ทั้งนี้  บขส. ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อบนรถโดยสารทุกคัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร