ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา แก่สภากาชาดไทย และบุคลากรทางการแพทย์

เวลา 16.50 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ชั้น 28 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย, นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) ในระหว่างที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง

โดยถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยาฟ้าทะลายโจร ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และชุดสิ่งของจำเป็น

ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้มีส่วนร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ และที่พักคนงานในหลายพื้นที่ รวมทั้งอุดหนุนอาหารจากผู้ประกอบการรายเล็ก เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ร้านค้าต่าง ๆ มีรายได้ในการดำเนินการ พร้อมทั้ง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งยังพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง