อาทิตย์ติดข่าว

น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อาทิตย์ติดข่าว - ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมชุมชน เจ้าหน้าที่ทหารและเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี ต้องช่วยขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง เพื่อความปลอดภัย

น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีระดับน้ำสูงขึ้น เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมท้ายตลาดชุมชน ตลาดเก่ากบินทร์บุรี ระดับน้ำสูง 10-30 เซ็นติเมตร และยังมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินบริเวณชั้นล่างขึ้นไปไว้ที่ชั้นสอง เพื่อความปลอดภัย

ขณะเจ้าหน้าที่ทหาร และ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลกบินทร์บุรี ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ในการช่วยขนย้ายสิ่งของไว้บนชั้นสองของบ้าน

น้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ เริ่มคลี่คลาย จ.ระยอง
ที่จังหวัดระยอง ฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม บางจุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย และ อำเภอพัฒนานิคม น้ำในคลองเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือน เช้าวันนี้หลายพื้นที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย หลังยังไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ เจ้าหน้าที่ชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำ ออกสู่ทะเล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ได้ออกสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยชาวบ้านที่ชุมชนหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขการก่อสร้างที่ปิดทางระบายน้ำ