เช้านี้ที่หมอชิต

ชาวนาแย่งสูบน้ำใส่นาข้าว วอนชลประทานปล่อยน้ำให้ทั่วถึง

เช้านี้ที่หมอชิต - ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวนาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ถึงขั้นต้องแย่งสูบน้ำในคลองที่ใกล้เหือดแห้ง หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะตั้งท้อง และอาจจะยืนต้นตาย

ชาวนาในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ หลังได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าว เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ส่วนน้ำที่ชลประทานปล่อยมาให้ก็ไม่ทั่วถึง เพราะถูกชาวนาซึ่งอยู่ช่วงต้นน้ำไหลผ่านกักน้ำเอาไว้ ไม่ยอมปล่อยลงมาด้านล่าง ทำให้ชาวนาที่อยู่ด้านล่างต้องแย่งกันสูบน้ำในคลองดินที่มีสภาพตื้นเขินใกล้เหือดแห้ง เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตาย แต่ก็ไม่เพียงพอ

ชาวนามากกว่า 100 ครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูกข้าวกว่า 2,000 ไร่ ที่ยังเดือดร้อนต้องการน้ำ จึงอยากให้ทางชลประทานเข้ามาสำรวจตรวจสอบ และดูแลบริหารจัดการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ให้เกษตรกรทำนาได้อย่างทั่วถึง เพราะตอนนี้น้ำที่ปล่อยมาถูกเกษตรกรที่อยู่ด้านบนหรือต้นคลองน้ำดักสูบเอาจนหมด ไม่ยอมปล่อยน้ำไปให้เกษตรกรด่านล่างเลย ทั้งอยากฝากถึงเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเห็นใจแบ่งน้ำให้เกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนด้วย

นายพชร สีจันทึก อายุ 68 ปี ชาวนาในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ บอกว่า ตอนนี้ชาวนาเดือดร้อนมาก เพราะช่วงนี้จะต้องใส่ปุ๋ยต้นข้าวแล้ว แต่ยังไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงก็ยังใส่ปุ๋ยไม่ได้ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ส่วนกรมชลประทานได้เข้ามาประชุมกับชาวบ้านแล้ว มีมติปล่อยมาให้ฝั่งละ 7 วัน แต่น้ำก็ไหลมาไม่ถึงชาวนาที่มีที่นาอยู่ด้านล่าง จนทำให้ต้นข้าวที่เพาะปลูกไว้เริ่มมีสภาพเหี่ยวเฉา

ด้าน นายทองดี ศรีบุตรสี อายุ 67 ปี บอกว่า ปกติกรมชลประทานจะส่งน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอหนองกี่ เพื่อให้เกษตรกรได้สูบไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว แต่ปัญหาคือน้ำที่ปล่อยมาถูกชาวนาด้านบนดักเอาจนหมด ทำให้ไม่มีน้ำไหลไปถึงชาวนาด้านล่าง