สนามข่าว 7 สี

คลัสเตอร์ตำรวจนายสิบจบใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 300 นาย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามต่างจังหวัด โดยเฉพาะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวานนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ ภายในศูนย์ฝึกรบพิเศษ ค่ายฤทธิฤาชัย มีตำรวจนายสิบจบใหม่ ติดเชื้อแล้ว 340 นาย 

ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มตำรวจนายสิบตำรวจจบใหม่ ที่มาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เดินทางมาเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษ ในค่ายฤทธิฤาชัย ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน โดยเดินมาทั้งหมด 400 นาย แต่จากการตรวจคัดกรอง ผลปรากฎว่าพบตำรวจนายสิบติดเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 340 นาย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รับตัวตำรวจนายสิบที่ติดเชื้อทั้งหมด ส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลหัวหิน และกระจายไปตามโรงพยาบาลสนาม ภายในโรงเรียนพณิชยการหัวหิน และโรงพยาบาลสนามสวนสนประดิพัทธ์ ส่วนตำรวจนายสิบที่เหลือไม่พบติดเชื้อ เข้าสู่มาตรการกักตัวตามมาตรการสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว

ทั้งนี้ ตำรวจที่ติดเชื้อมีประวัติฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว จากการประเมินตามหลักวิชาการด้านระบาดวิทยา เบื้องต้นคาดว่าอาจจะติดเชื้อสายพันธ์ุเดลตา เพราะระบาดอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างเชื้อไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ส่วนการสอบสวนโรคเชื่อว่า น่าจะติดจากจากชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นผู้ช่วยแม่ครัว ทำอาหารเลี้ยงตำรวจในค่ายฝึกฯ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดไม่่ให้เชื้อกระจายสู่ชุมชนได้ จึงขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล