7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : วัดช่วยชาวบ้าน วัด บ้าน ช่วยเหลือกัน

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม ได้เป็นที่พึ่งทั้งทางใจและทางกายให้กับชาวบ้านในชุมชน ติดตามใน "ปิ่นอาสา"

ก่อนหน้านี้ที่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม จากการตรวจให้กับพระสงฆ์-สามเณร และบุคลากรภายในวัดทั้งหมด ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นพระสงฆ์ 10 รูป สามเณร 188 รูป และฆราวาส 4 คน โดยได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักพระราชวัง ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน โดยการประสานงานสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนฯ พร้อมทั้งได้ส่งแพทย์เข้ามาดูแลรักษา จนกระทั่งทุกรูป ทุกคนปลอดภัย หายจากอาการป่วยโควิด-19

ทางโรงเรียนฯ จึงจัดโครงการ "บ้าน วัด ช่วยเหลือกัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564

และภาพที่ไม่เคยเลือนหายไปจากสังคมไทย คือ น้ำใจจากพระสงฆ์ โดยทางโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม ได้เปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน และได้จัดถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกง จำนวน 274 ชุด ให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตบางนา รวมทั้งหมด 33 ชุมชน มอบให้แก่ประธานชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย, ยาฟ้าทะลายโจร, เครื่องวัดออกซิเจน, วิตามินซี, สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น

หากชุมชนไหนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังขาดแคลนสิ่งของดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม หรือสอบถามได้ที่ 086-565-6832

เพราะทุกการให้ ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด